C.V. De Vrolijke Vagebonden

 

 Wie zijn wij

 

 

C.v. de Vrolijke Vagebonden opgericht op 17 maart 1947 door de heren Theo en Jo van Vuuren en A. Glaudemans. Uit deze oprichters werd toen het bestuur geformeerd. De animo om in clubverband carnaval te vieren was zeer groot. Binnen enkele jaren had men het gewenste maximaal aantal leden van 50. De kapel bestond uit 16 muzikanten die om toebeurt bij de leden op zondagmorgen repeteerden. In deze begin periode ontstond de naam "Vrolijke Vagebonden" die nu nog met eer gedragen wordt. In de jaren vijftig behaalde de Vagebonden met hun praalwagens eervolle prijzen. De vereniging heeft vele evenementen zo wel in het binnen- als in het buitenland opgeluisterd. In de maanden met daarin voorkomend de letter R komen de leden van de Vagebonden eenmaal bij elkaar om gezamelijk onderlinge sociale contacten te bevorderen (11-11 avond, surprise-avond, spellen avond, kerstkaarten, bowlingen enz). Deze club groeide uit tot een populaire en vooraanstaande Oeteldonkse carnavals vereniging. De vereniging is gevestigd in het gemeenschapshuis "de Stolp" alwaar ook de repetities plaats vinden. De Vrolijke Vagebonden hebben zich ten doelgesteld het oeteldonkse carnaval met alle ten dienste staande middelen te vieren en te bevorderen. Tevens zijn de Vrolijke Vagebonden de 8 na oudste carnavalsvereniging van Oeteldonk.

 

De Vrolijke Vagebonden "Dwaze Wereld"  1e prijs en de stadsprijs 1952.

 

De huidige Vagebonden hebben nog altijd veel lol en spelen graag een leuk stuk muziek. In de maanden met een R hebben we nog steeds actieve dagen/avonden.

We willen nog wel graag een aantal muzikanten bij hebben voor het wat zware werk.

Je kan ons altijd informeren als je samen met ons dat deuntje mee wil spelen.

 

Kijk rustig verder op deze site van c.v. De Vrolijke Vagebonden.

 

 

ontwerp: idfiks | iov c.v. De Vrolijke Vagebonden // site laatst bijgewerkt: 05-11-2021